vrijdag 22 februari 2013

De vage ambtelijke uitspraken op Twitter e.o.

Ik heb een paar willekeurige uitspraken van Twitter op een rijtje gezet. Nou ja, niet helemaal willekeurig natuurlijk, want ik heb ze verzameld op vaagheid.
Het valt mij op, dat de meeste vage berichten van ambtenaren afkomstig zijn. En dan niet de doorsnee ambtenaar, maar diegene die zich nét wat meer wil onderscheiden van de rest.

Rookgordijn


Omhul je met onbegrijpelijke taal en iedereen vind je interessant. Niemand durft toch te vragen wat je bedoelt, omdat niemand dom wil overkomen. Mij boeit het niet, dus ik vraag het gewoon recht op de man of vrouw af  (tot op heden heb ik nog van niemand antwoord terug gekregen trouwens). Vandaar dat ik niet overal even populair ben.
Veel mensen ervaren kritische vragen als een vorm van afbrekende kritiek, een persoonlijke aanval. Terwijl het bij mij heel vaak alleen maar om verduidelijking gaat en ik het positief benader.
Leuk al die moeilijke woorden, maar wat bedóel je er nou precies mee?
Als je dat niet uit kunt leggen moet je ook geen vage taal gebruiken. Of gebruik je die woorden alleen maar uit onzekerheid, om je onkunde te verstoppen?

De ambtenaren waarvan ik verwachtte dat ze veelvuldig vaag taalgebruik zouden gebruiken in hun Tweets (burgemeesters, wethouders en andere hoogwaardigheidsbekleders), schrijven verrassend genoeg kort, bondig en in klare taal op Twitter. Dat zou toch navolging moeten vinden bij hun onderdanen, of niet?

foto: 'So confused' - rachel sian via Compfight cc

Er is behoefte aan duidelijkheid. Dat heeft zelfs de overheid door. In 2011 zijn bijvoorbeeld ruim tweehonderd ambtenaren van de gemeente Terneuzen terug de schoolbanken in gegaan voor een cursus 'helder taalgebruik'. En dat geldt voor zowel het standaard papierwerk, als de digitale communicatie.
Het kan allemaal helderder en eenvoudiger.

Ik heb zo het vermoeden, dat best wel wat ambtenaren extra training mogen krijgen in het helderder en duidelijker schrijven. Alhoewel, gisteren kwam ik een stukje tegen van een salesmanager, brrrrr...

Hieronder staan stukjes van zeven vage uitspraken op Twitter. Als decoratie bij dit artikel. Uitgekauwde gemeenplaatsen, niet echt originele zinsdelen, onnavolgbare oneliners, achterhaalde tjakka-taal.
  • we hebben weer meters gemaakt
  • inspiratie en passie
  • organiseer voor elke stap een eigen schaalniveau
  • complexiteit wordt niet als probleem gezien maar als onderdeel van de oplossing
  • meer gericht op hiërarchie dan op de samenleving
  • verder ontwikkelen digitale competentie van belang
  • over horizontalisering en complexiteit in beleid

Als jij nog ander bloemrijk taalgebruik boven tafel kunt halen, houd ik me aanbevolen.

Links